sketch 1569754099035

”PRZYRODA POD LUPĄ” W KL 1A

           Wraz ze swoimi uczniami z klasy I a przystąpiliśmy do partnerskiego projektu E-twinning „Przyroda pod lupą”.Przyroda jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym najbardziej dostępnym i niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania i w istotny sposób wpływa na wielostronny rozwój małego dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości.

            Celem projektu jest podjęcie aktywności, przybliżających dzieciom wiedzę nt. roślin (kwiaty, drzewa ozdobne, rośliny zielne) w oparciu o obserwacje, doświadczenia i wycieczki, poznanie roślin wszystkimi zmysłami oraz poprzez własną aktywność badawczą.  Nie mniej istotnym jest takżeintegracja tematyki przyrodniczej z aktywnościami z innych edukacji (matematyczna, muzyczna, plastyczna, informatyczna, polonistyczna), rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

            Uczniowie będą pracować w grupach, rozwiną swoje kompetencje komunikacyjne, społeczne i cyfrowe. W oparciu o zapisy podstawy programowej dotyczące edukacji przyrodniczej poznają nazwy drzew ozdobnych i ich owoców, kwiatów, roślin zielnych. Wykonają doświadczenia, założą i udokumentują hodowlę roślin, stworzą wspólny interaktywny zielnik.

            Wypracowane materiały zamieszczamy na Twin Space projektu.Za nami już 2 pierwsze zadania „Budowa roślin” i ‘Dzień Kropki z roślinami w tle”.

Wychowawca klasy Ia Ania Tracz