received 631281967395187

SPRZĄTANIE ŚWIATA

20 września już tradycyjnie uczniowie z Sp1 wzięli udział w Sprzątaniu Świata. Oprócz wyjścia w  teren w celu uporządkowania i oczyszczenia okolicznych miejsc, uczniowie wykonali prace plastyczne oraz omówili z wychowawcami problem zanieczyszczenia naszej pięknej planety , zastanowili się również jak sami mogą pomóc przyrodzie o którą powinni dbać każdego dnia.