bieg
7 czerwca 2019r. na placu Solidarności w Szczecinie odbył się bieg z przeszkodami do Wolności, którego celem było budzenie poczucia dumy z naszej historii najnowszej, uhonorowanie rocznicy wyborów z 04.06.1989 roku, kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz integracja środowisk szkolnych regionu. W zawodach uczestniczyło 20 szkół z całego województwa. Z każdej szkoły rywalizowały pary dziewczynka i chłopiec, których czasy pokonania biegu sumowano i tym samym łączny czas decydował o zajętym miejscu. Naszą szkołę reprezentowali z klas V Karina Czuba i Mateusz Połatyński oraz z klas VI Zuzanna Pędziszczak i Gabriel Bartos, opiekunem był Bogdan Wawryczuk.

W trakcie zawodów uczniowie uczestniczyli w prelekcji, na której mogli poznać fragment historii, która była związana z 4 czerwca 1989r., w tym okresie nastąpił przełom polityczny w Polsce – odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory będące ważnym krokiem do obalenia komunizmu w naszym kraju. Przy okazji tego wydarzenia mieliśmy okazję poznać osobiście samego Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Organizatorem zawodów było Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy we współpracy z Zespołem Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, natomiast fundatorami nagród byli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz konsorcjum – Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.