Gminny Konkurs Plastyczny klas 1 – album "Zwierzęta domowe"

Dnia 20 maja 2019r. w naszej szkole został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny dla klasa 1- album „Zwierzęta domowe”.
Celem konkursu było rozwijanie empatii i wrażliwości na świat zwierząt oraz poszanowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci klas najmłodszych miłości do zwierząt, a także poszerzanie wiedzy dzieci na temat humanitarnego traktowania zwierząt. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1 szkół podstawowych gminy Nowogard. Zadaniem klas 1 było wykonanie prac plastycznych przez uczniów danej klasy tworzących jeden album klasowy na temat „Zwierzęta domowe”. Prace plastyczne wykonane były przez dzieci samodzielnie i dowolną techniką plastyczną.

 

Komisja konkursowa oceniając albumy z poszczególnych klas brała pod uwagę:
- zgodność z tematyką konkursu, oryginalność prac
- trafne przedstawienie jego celów,
- walory estetyczne,
- samodzielność wykonania prac przez uczniów.

 

Spośród wykonanych albumów klas 1 komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce- kl. 1 A SP nr 2 Nowogard
II miejsce – kl. 1 C SP nr 1 Nowogard, Kl. 1 B SP nr 2 Nowogard
III miejsce – kl. 1 B SP nr 1 Nowogard

Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego – album „Zwierzęta domowe” były panie: Elżbieta Kwiatkowska i Iwona Nazarczyk. Wszystkim zwycięskim klasom i ich paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach.