Wielki sukces akcji chDSCN8832arytatywnej dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych„Serduszko”

To już kolejny raz, uczniowie naszej szkoły, przy wielkim zaangażowaniu swoich rodziców, przeprowadzili wiele kiermaszów,z których dochód został dzisiaj przeznaczony na ręce stowarzyszenia „Serduszko”.

Przez wiele tygodni na korytarzu szkoły mogliśmy obserwowaćuczniów, którzy w trakcie organizowanego przez danąklasękiermaszu, sprzedawali przepyszne ciasta, organizowali loterie fantowe, a wszystko po to, aby pomóc dzieciom należącym do stowarzyszenia.

W zamian za swoją bezinteresowną pomoc,każda z klas uczestniczących w akcji otrzymałapodziękowanie w formie dyplomu, piękne wykonane przez podopiecznychtej fundacjiserce orazsłodkiupominek- cukierki.

Dziękujemy bardzo uczniom, rodzicom i wychowawcom z klas: IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IVA, IVB, IVC, IVD, VC, VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIID za zaangażowanie i wsparcie tej akcji, a także podziękowaniazawielki odruch serca i pomoc potrzebującym, dla wszystkich, którzy tak chętnie, poprzez zakupy w trakcie kiermaszów wsparliStowarzyszenie.

Pedagog szkolny – Anna Szymańska