Drodzy Rodzice klas I-III

Termin wycieczek do Szczecina uległ zmianie. 

O nowym terminie zostaniecie Państwo poinformowani przez wychowawców klas.