DSCN8810W dniach 5,6,7 marca uczniowie klas V-VIII oraz III Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które przeprowadził PanTytus Gudzowski.

Poruszano tematy z zakresu profilaktyki uzależnień w szczególności od nikotyny. Pomimo szeroko dostępnej wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, wiemy, iż problem ten dotyczy wielu młodych ludzi.

Prowadzącyzajęcia przekazał naszym uczniom informacje na temat szkodliwych składników zawartych w nikotynie,wpływu dymu tytoniowego (biernego i czynnego palenia) na zdrowie człowieka, skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych używania tytoniu a takze przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie zakazu palenia tytoniu.

Nie mniej istotnym było również uświadomienie uczniom roli mechanizmu nacisku grupowego, analiza postawy stanowczej, zdecydowanej izdobywanie umiejętności mówienia "NIE”.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do kształtowania odpowiedzialności za własne zdrowie i uchronią młodzież przez podjęciem decyzji o paleniu papierosów. Anna Szymańska, Iwona Gnat – pedagodzy szkolni