znowu_o_agresji
We wtorek 22 stycznia odbyły się warsztaty dla uczniów klasy IVa i IV b pod znamiennym tytułem „Czy dokuczanie jest przemocą”. Ważki to na pewno temat, ponieważ wg prowadzonych badan i statystyk związanych z tematyką zachowań agresywnych, dokuczanie jest jedną z najczęściej występujących form przemocy w polskich szkołach.

W zrozumieniu problemu- co to są zachowania agresywne,uświadomieniu krzywdzącego wpływu dokuczania pomógł naszym czwartoklasistom psycholog Pan Mateusz Lewandowski.

W trakcie spotkania uczniowie mogli także porozmawiaćo trudnych emocjach, np. gniew, smutek, złość, które dość często doprowadzają do zachowań agresywnych. Poznali także przykłady konstruktywnych sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego oraz sposobyna budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracji zespołu klasowego.

Dużym atutem zajęć była przewaga wiedzy praktycznej nad teoretyczną.Uczestnicypoznawali zagadnienia za pomocą metod aktywizujących, dzięki czemu sami dochodzili do wniosków.

Pedagog Szkolny Anna Szymańska