STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA 2018
Od wielu lat uczniowie klas drugich i trzecich pierwszego etapu nauczania biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym „Stypendiada Wczesnoszkolna”. W tym roku trwał on od 10 do 14 grudnia.

Chętni uczniowie – a zawsze jest ich dużo, mają okazje sprawdzić się w 4 kategoriach, którymi są: „Konkurs czytelniczy „Abecadło” – tym razem pytania związane były ze znajomością treści utworu literackiego Kornela Makuszyńskiego „Przygody Koziołka Matołka”, Konkurs ortograficzny „Ortografek” , Konkurs matematyczny „Plusik” oraz Konkurs plastyczny „Plastuś” – podczas którego dzieci wykonały według własnej koncepcji techniką dowolną, o dowolnym kształcie i formacie pracę plastyczną na temat: pocztówka bożonarodzeniowa lub noworoczna lub moje wymarzone akwarium.

Test czytelniczy i matematyczny zawierał 20 zadań zamkniętych i składał się z 4 części o różnej skali trudności. Arkusz Konkursu ortograficznego zawierał łącznie 20 zadań otwartych podzielonych na cztery części.

Nad przebiegiem konkursu w naszej placówce czuwały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Pani Beata Biniecka, która pełniła rolę koordynatora a także Pani Lidia Tatara, Wanda Michalak i Ania Tracz. Warto nadmienić, iż zawsze nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w poszczególnych kategoriach, choć pytania nie należą do łatwych i wymagają od uczniów dużej wiedzy związanej z daną kategorią.

Liczymy, iż tegoroczna edycja Stypendiady będzie, również wielce satysfakcjonująca dla uczniów z klasy II a, II b, II c i III a, którzy brali w niej udział.

Edukacja wczesnoszkolna