pocztowka
Każdy Polak powinien znać historię swojego kraju, przekazywać ją z pokolenia na pokolenie, z dumą wypowiadać się o swojej Ojczyźnie. W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie nauczyciele dbają o to, by zaszczepiać patriotyzm w sercach tych najmłodszych! W ramach trwającej ogólnopolskiej akcji BohaterON uczniowie klas czwartych naszej szkoły pisali pocztówki dla Powstańców. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz ukazanie Powstania przez pryzmat historii osób, które brały w nim udział.

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie dowiedzieli się czym było Powstanie Warszawskie, rozmawiali o okolicznościach II Wojny Światowej, wskazywali cechy prawdziwego bohatera. Przygotowując się do wysłania pocztówek tworzyli przepiękne, niezwykle oryginalne życzenia oraz wybierali sobie Powstańca, do którego napiszą. Uczniowie przygotowali również materiały, którymi ozdabiali swoją pocztówkę, tak, by każdy Adresat był zadowolony. Z wielkim zaangażowaniem wszystkie klasy czwarte włączyły się w proces wykonywania pocztówki dla Powstańca.

W związku z akcją BohaterON nauczycielki języka polskiego ogłosiły konkurs plastyczno-literacki pt.: „Najpiękniejsza pocztówka dla Powstańca”. Komisja oceniać będzie nie tylko walory artystyczne prac, ale także kreatywność i pomysł, stosowanie zasad poprawnej polszczyzny oraz oryginalność i bogactwo języka.

Trzy najpiękniejsze pocztówki z każdej klasy otrzymają dyplomy oraz nagrody. Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas apelu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się 9 listopada 2018r. Młodzi autorzy pocztówek muszą więc uzbroić się w cierpliwość oczekując na wyniki