chemia
17 września 2018 r. uczniowie klasy 3b gimnazjum, wraz z opiekunkami p. Jolantą Burewicz i p. Magdaleną Jońca, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez panią dr Małgorzatę Stańczyk-Dunaj na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w ramach Festiwalu Nauki.
Po przyjeździe braliśmy udział w wykładzie „Magiczna chemia” na którym przypomnieliśmy i utrwaliliśmy wiadomości dotyczące odczynów roztworów. Wykład był przypomnieniem wiadomości niezbędnych do dobrego napisania egzaminu gimnazjalnego. Po wykładzie, w laboratorium odbyły się zajęcia praktyczne, gdzie mieliśmy możliwość przetestowania swoich wiadomości. Byliśmy zachwycenia formą zajęć oraz bardzo życzliwym przyjęciem przez pracowników Zakładu Chemii Medycznej PUM. Dzięki uczestnictwu w zajęciach poznaliśmy pracę w laboratorium, utrwaliliśmy niektóre wiadomości zwiedziliśmy uczelnię i zdobyliśmy nowe doświadczenia. Liczymy na dalszą współpracę i podróż do cały czas „magicznego świata chemii” z pracownikami PUM Szczecin.