UDANYCH WAKACJI 2018
I znowu minął rok. Nadeszły długo oczekiwane wakacje. 22 czerwca o 8.30 odbył się uroczysty apel podsumowujący pracę w mijającym roku szkolnym. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną dyrektor przyjął sprawozdanie od przewodniczących Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W swoim przemówieniu, pan dyrektor przywitał zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierował do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za całoroczną pracę. Gratulował uczniom wysokich wyników w nauce, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz zdobycia świadectw z wyróżnieniem. Na zakończenie życzył udanych wakacji.

W imieniu Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski wręczył czterem uczniom nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej". W słowach skierowanych do uczniów pogratulował im osiągniętych wysokich wyników, na niwie naukowej i sportowej, nauczycielom zaś podziękował za trud włożonej pracy w edukację i wychowanie młodzieży.

Po uroczystych przemówieniach zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, nagroda za najwyższą średnią dla ucznia i dla klasy, słodkie medale dla sportowców. Po apelu uczniowie udali się do klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.