ZAKOŃCZENIE KLAS TRZECICH ORAZ BAL GIMNAZJALNY
15 czerwca o godz. 17.00 odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Łysiak witając wszystkich przybyłych gości, rodziców i absolwentów. W imieniu nauczycieli, uczniów pożegnała pani Agnieszka Dziekanowska. Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli listy gratulacyjne rodzicom uczniów, których dzieci uzyskały średnią 4,75 i wyższą. Najlepsi gimnazjaliści ze średnią co najmniej 5,0 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem wpisali się do złotej księgi. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów wręczyli nagrody książkowe za zajęcie wysokich lokat i osiągnięte sukcesy. Szczególne słowa podziękowania dyrektor skierowała do rodziców, którzy angażowali się w życie szkoły i zawsze wspierali ją swoim działaniem. Otrzymali oni tytuł „Przyjaciela szkoły”. Najlepsi sportowcy za sukcesy i wysokie lokaty w zawodach sportowych zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami. Na zakończenie oficjalnej części gimnazjaliści zatańczyli poloneza. Po uroczystym apelu odbył się bal gimnazjalny.