gra
Miło nam poinformować, że 7 maja 2018r. w międzyszkolnej Grze Ulicznej  ,,Tropiciele Historii".   uczniowie  naszej Szkoły (Oddziały gimnazjalne klasy III)  tworzący drużynę w składzie: Justyna Juszczyńska, Michał Lisiewicz, Aleksandra Kuśmirek, Daria Sikora  WYGRALI zajmując I MIEJSCE !!! 
Celem gry ulicznej jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących nieznanej historii Nowogardu, wyrabianie w uczniach nawyku dociekliwości poznawczej, rozwijanie zainteresowania historią swojego miasta. Zadaniem uczestników było poruszanie się według otrzymanej mapy pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi znajdującymi się na terenie Nowogardu oraz wykonywanie następujących po sobie zadań związanych z historią naszego miasta :)