001W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny przeprowadzony został 18, 19 i 20 kwietnia. Stanowi on podsumowanie trzyletniej nauki w szkole. We środę uczniowie pisali część humanistyczną składającą się z historii, wos-u, języka polskiego i plastyki. W czwartek rozwiązywali zadania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii). Zaś w piątek przystąpili do testów z języka angielskiego w wersji podstawowej i rozszerzonej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 81 uczniów. Wyniki zostaną podane w czerwcu. Patrząc na zakres i ilość zdawanych przedmiotów można śmiało powiedzieć, że egzamin gimnazjalny to „mała matura”.