asy

Dnia 22. 03. 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 Nowogardzie odbył się XIII Miejsko – Gminny Konkurs Matematyczne Asy z V klasy.

Brało w nim udział po trzech najlepszych matematyków ze szkół podstawowych naszego miasta. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej oraz zachęcanie uczniów do logicznego myślenia i wykorzystania wiedzy matematycznej w działaniach praktycznych.

Uczestnicy konkursu w ciągu 60 minut rozwiązywali test składający się z 10 zadań zamkniętych i trzy zadania otwarte. Prace uczniów sprawdzała komisja złożona z opiekunów. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wyrównany, aż trzech uczniów otrzymało najwyższą ilość punktów. Komisja zdecydowała o przeprowadzeniu dogrywki, która miała wyłonić najlepszego matematyka z klas V.

 

Tytuł „Matematycznego Asa z V klasy” zdobył: Marcin Woźniak Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie;

II miejsce Hubert Skwira Szkoła Podstawowa w Strzelewie

III miejsce Jakub Gorazdowski Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie;

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie i Szkoła Podstawowa Strzelewo

III miejsce - Szkoła Podstawowa Długołęka

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za ich przygotowanie i pracę w komisji konkursowej

Organizatorzy konkursu

Magdalena Jońca

Elżbieta Flis - Żabecka