Udany występ Pawła Sikory
27 lutego w Dworku w Kulicach odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem, laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina – Dariuszem Bitnerem. Opowiadał o swoich inspiracjach, przemyśleniach i doświadczeniach, nie tylko pisarskich. Na zaproszenie prowadzącej – Józefy Szukalskiej, w spotkaniu wziął udział również uczeń klasy IIIa Oddziałów Gimnazjalnych – Paweł Sikora. Zaprezentował zgromadzonym fragment prozy pana Bitnera. Dla Pawła był to rodzaj sprawdzianu. Miał niesamowitą możliwość spotkania się z autorem, którego humoreskę będzie recytował podczas Małego Konkursu Recytatorskiego Nie trzeba dodawać, że do takich spotkań dochodzi rzadko i są one niezwykle cenne dla recytatora. Ale też bardzo stresujące. Interpretacja Pawła zyskała uznanie publiczności i samego Autora. Pozostaje tylko trzymać kciuk za sukces Pawła w konkursie.

Anna Ochocka