siecioholizm
Siecioholizm – uzależnienie od Internetu – zajęcia w klasach VII.

Wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez codziennej porcji wiadomości z serwisów internetowych, wirtualnych kontaktów ze znajomymi na portalach społecznościowych, błyskawicznego dostępu do wirtualnej wiedzy, czy zakupów na portalach aukcyjnych.

Takie dziedziny naszego życia, jak nauka, kultura i rozrywka zawdzięczają Internetowi niebywały rozwój i obecnie nie byłyby chyba w stanie się bez niego obyć. Niestety, wraz ze wspomnianymi korzyściami, Internet niesie ze sobą wiele nieznanych do tej pory zagrożeń.
Główną siłą Internetu jest to, że w znacznym stopniu ułatwia nam życie pozwalając oszczędzić czas i wysiłek potrzebny do wykonywania czynności takich, jak dokonywanie zakupów, poszukiwanie potrzebnych informacji, kontaktowanie się z innymi ludźmi, itd. Z siły tej wynika również główne zagrożenie dla osób z niego korzystających.
Niebezpieczeństwo zależności zaczyna się wtedy, gdy Internet z narzędzia staje się sposobem na życie. Dzieje się tak, gdy korzystając z wirtualnych namiastek przez niego oferowanych przestajemy uczestniczyć w rzeczywistym, realnym życiu. Do popadnięcia w zależność od Internetu predysponowani są ludzie z różnymi deficytami, takimi jak: trudności w kontaktach interpersonalnych, niskie poczucie własnej wartości, nieznajomość własnych potrzeb oraz kłopoty z określeniem celów w życiu i konsekwentnym ich realizowaniu.

Bardzo często początek powstawania tych trudności przypada na okres dzieciństwa i wczesnej dorosłości – jest to okres, w którym człowiek nabywa podstawowych umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem, nawiązywania bliskich więzi z innymi, realizowania swoich zamierzeń, itd. To, czy i jakie umiejętności zdobędzie w tym okresie w bardzo dużej mierze zależy od środowiska, w którym dorasta, czyli, krótko mówiąc od tego, co potrafią (lub czego nie potrafią) członkowie jego najbliższej rodziny oraz rówieśnicy.

Kto przede wszystkim jest podatny
Zagrożenie związane z używaniem Internetu dotyczy więc przede wszystkim, młodego pokolenia, dla którego znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z Internetu jest normą. Normą, niestety, staje się też coraz silniejsza presja dotycząca osiągnięć, osłabienie więzi rodzinnych wynikające głównie z braku czasu rodziców, a także brak jednoznacznego systemu wartości, który pomógłby w podejmowaniu ważnych w tym okresie życia decyzji. Wszystko to sprawia, że dorastać w obecnych czasach jest naprawdę trudno.
Na niebezpieczeństwa związane z używaniem Internetu są również narażone osoby dorosłe, zapracowane, mające trudność z nawiązywaniem relacji interpersonalnych lub niezadowolone z relacji już istniejących, niepotrafiące znaleźć sobie swojego miejsca w życiu. Internet, oprócz stwarzania możliwości namiastki bliskości z innymi ludźmi poprzez portale społecznościowe lub komunikatory pozwala, z jednej strony, na poczucie anonimowości, z drugiej, daje duże możliwości kreowania własnej tożsamości – pozwala poczuć się przez chwilę tym, kim chcielibyśmy być, a nie jesteśmy. Może to doprowadzić do tego, że coraz większa część naszego życia emocjonalnego przenosi się do rzeczywistości wirtualnej. (
Autor: Psycholog, terapeuta uzależnień – Piotr Bogacz,
Ośrodek Polana).

O tym, jak mądrze korzystać z Internetu opowiedziała nam psycholog - Pani Marlena Babiarczuk podczas zajęć profilaktycznych pt „ Siecioholizm”. Serdecznie dziękujemy ! (Ig)