1Zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu 409/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 r., w dniach od 1 do 30 marca br. w naszej szkole prowadzone będą zapisy do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego.

Przy zapisie rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego   (formularz do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły - od dnia 28 lutego br.), okazanie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka oraz w razie potrzeby dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły.